Bảo tàng Hà Nội

Tên công trình: Bảo tàng Hà Nội Chủ đầu tư: UBND thành phố Hà Nội Tổng giá trị hợp đồng: 2.300 tỷ đồng Thời [...]