Công trình Showroom ôtô Danaford Đà Nẵng đi vào giai đoạn bàn giao và sử dụng

Công trình Showroom ôtô Danaford Đà Nẵng đi vào giai đoạn bàn giao và sử dụng