Dự án Trạm lò hơi tầng sôi tuần hoàn và đường ống cấp hơi thuộc KCN Rạng Đông

Dự án Trạm lò hơi tầng sôi tuần hoàn và đường ống cấp hơi thuộc KCN Rạng Đông

  • Chủ đầu tư: Công ty TOP TEXTILES thuộc KCN Rạng Đông
  • Hạng mục thi công: Thi công ống khói và silo
  • Địa điểm: Nam Định
  • Thời gian thi công: 2022 – 2023