VC9 Hoàn thành đổ bê tông móng Silo 15.000 tấn và công tác lắp dựng mâm sàn trượt thân silo

VC9 Hoàn thành đổ bê tông móng Silo 15.000 tấn và công tác lắp dựng mâm sàn trượt thân silo

Dự án TPP Xi Măng Nghi Sơn thuộc xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa của chủ đầu tư Công ty Xi Măng Nghi Sơn nằm tại khu vực miền Trung. Dự án bắt đầu thi công vào tháng 4/2023 .

Các biện pháp An toàn được công ty trang bị kỹ lưỡng từ biển hiệu đến huấn luyện cho Cán bộ Ban chỉ huy và công nhân. An toàn vệ sinh – lao động là công tác ưu tiên hàng đầu trong các dự án xây dựng mà VC9 tham gia thi công.

Với đội ngũ Ban điều hành và nhân công nhiều năm kinh nghiệm, lực lượng máy móc thiết bị hiện đại. Từ lúc triển khai đến này VC9 luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công vượt mong đợt.

Sau 2 tháng triển khai thi công phần, ngày 22/6/2023 dự án đã hoàn thành xong phần bê tông móng

Ban chỉ huy công trình và công nhân đang bước vào giai đoạn Lấp đất; thi công nền; lắp dựng mâm sàn trượt thân silo.