Thi công bằng phương pháp cốp pha trượt các ống khói và đài nước

Thi công bằng phương pháp cốp pha trượt các ống khói và đài nước

Nhà máy điện Phả Lại Nhà máy điện Uông Bí
Công trình: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
Chủ đầu tư: EVN Việt Nam
Địa điểm: Hải Dương
Hạng mục: Ống khói 200m (02 cái)
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: GĐ: 1997; GĐ2: 2000
Công trình: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
Chủ đầu tư: EVN Việt Nam
Địa điểm: Quảng Ninh
Hạng mục: Ống khói 200m
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: 2005
Nhà máy xi măng Hoàng Thạch Nhà máy kính VGI3
Công trình: Nhà máy xi măng Hoàng Thạch
Chủ đầu tư: Công ty xi măng Hoàng Thạch
Địa điểm: Hải Dương
Hạng mục: Ống khói (1 cao 88m; 2 cao 120m)
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: DC1: 1982; DC2: 1994; DC3: 2009
Công trình: Nhà máy sản xuất kính VGI 3
Chủ đầu tư: Công ty TNHH kính chuyên biệt NSG
Địa điểm: Vũng Tàu
Hạng mục: Ống khói (cao 85m)
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: 2013
ống khóiNhà máy xi măng Nghi Sơn Nhà máy giấy An Hòa
Công trình: Nhà máy xi măng Nghi Sơn
Chủ đầu tư: Công ty xi măng Nghi Sơn
Địa điểm: Thanh Hóa
Hạng mục: Ống khói 1 cao 110m; 1 cao 105m
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: DC1: 1999; DC2: 2008
Công trình: Nhà máy giấy An Hòa
Chủ đầu tư: Tập đoàn Geleximco
Địa điểm: Tuyên Quang
Hạng mục: Ống khói 1 cao 110m, 2 cao 60m
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: 2008; 2013
Đài nước Vĩnh Long Đài nước Việt Trì - Phú Thọ
Công trình: Đài nước Vĩnh Long – Vĩnh Long
Đặc điểm: Thể tích 450m3; H=60m
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: 2001
Công trình: Đài nước Việt Trì – Phú Thọ
Đặc điểm: Thể tích 1500m3; H=40m
Công nghệ thi công: Cốp pha trượt
Thời gian thi công: 1999
* Các công trình đã thi công
KHU VỰC MIỀN BẮC
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Hoàng Thạch (giai đoạn 1+2+3)
 •  Ống khói Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và 2 (cao 200m)
 •  Ống khói Nhà máy kính Đáp Cầu
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Chinfon – Hải Phòng
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)
 •  Ống khói Nhà máy cán thép gia sàng Thái Nguyên
 •  Đài nước hệ thống cấp nước mạng ngoài F-Bộ 325 Quân đoàn 2
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Bút Sơn
 •  Ống khói mới Nhà máy điện Ninh Bình (cao 130m)
 •  Ống khói Nhà máy điện Uông Bí
 •  Ống khói Nhà máy giấy An Hòa – Tuyên Quang
 •  Đài nước Công ty công nghiệp tầu thủy Nam Triệu – Hải Phòng
 •  Đài nước Tp. Việt Trì (1.000m3, 1.500 m3)
 •  Đài nước Bắc Giang
 •  Đài nước Khu liên hợp thể thao quốc gia
KHU VỰC MIỀN TRUNG
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Nghi Sơn
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Sông Gianh
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Hoàng Mai
 •  Đài nước thị xã Ba Đồn – Quảng Bình
 •   …….
KHU VỰC MIỀN NAM
 •  Ống khói Nhà máy kính chuyên biệt NSG Việt Nam – Vũng Tàu
 •  Dự án nước tỉnh An Giang (xây dựng đài nước + 5 tuyến ống qua cầu)
 •  Bồn chứa nước Nhà máy điện Phú Mỹ 1
 •  Đài nước tỉnh Vĩnh Long
 •  Ống khói Nhà máy xi măng Hà Tiên