Thi công móng, tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp semi-topdown

Thi công móng, tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp semi-topdown

Goldenpark tower 1      Goldenpark Tower 2
Công trình: Goldenpark Tower
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tây Đô
Địa điểm: Hà Nội
Hạng mục: phần ngầm – phần việc móng, tầng hầm và bể ngầm các loại
Công nghệ thi công: semi-topdown
Thời gian thi công: 2017 – 2018