Báo cáo tài chính quý I năm 2023 công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính quý I năm 2023.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Báo cáo tài chính quý I năm 2023 công ty cổ phần xây dựng số 9 -VC9

Trân trọng./.