THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

Vị trí : 02 Vị trí – Nhân viên Phòng Kinh tế – kế hoạch (Kỹ sư kinh tế xây dựng).

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng.