THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

Vị trí : Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó công trình:

  • 01 Chỉ huy Phó Tại dự án Khu du lịch Bảo Việt, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
  • 01 Chỉ huy phó dự án Khách sạn Holiday, Thủ đô Viên Chăn, Lào
  • 01 Chỉ huy trưởng dự án Trạm Bơm Nước, Sapa Lào Cai

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó công trình.