THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

Vị trí : Kỹ sư giám sát hiện trường.

  • 01 vị trí tại dự án Khu lịch Bảo Việt, tp Phan Thiết, Bình Thuận.
  • 01 vị trí tại dự án Trạm Bơm Nước Sapa, Thị Trấn Sapa, Lào Cai.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư giám sát hiện trường.