THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 -2022.

Vị trí : Kỹ sư cơ điện – Dự án Khu du lịch Bảo Việt tại Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

Thông báo tuyển dụng kỹ sư cơ điện.