Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 15

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 15

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 15.

Nội dung chi tiết đính kèm dưới đây:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 15.

Trân trọng./.