Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 13.

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 13.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 13.

Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 13.