Thông báo cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty.

Thông báo cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty.

Kính gửi: – QUÝ CƠ QUAN, ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan, Đối tác, Khách hàng về việc cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/05/2022, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cụ thể như sau:

Nội dung thông báo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty.