Thông báo bổ nhiệm Ông Phạm Bình Dân giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9.

Thông báo bổ nhiệm Ông Phạm Bình Dân giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung thông báo chi tiết đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình Dân giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

Trân trọng./.