Thông báo bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Linh giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9.

Thông báo bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Linh giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung thông báo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty.