Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023 của công ty.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023

Trân trọng!