Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024

Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước    
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội    
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại file đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024.

Trân trọng!