Công văn giải trình lộ trình và biện pháp khắc phục lợi nhuận sau thuế âm

Công văn giải trình lộ trình và biện pháp khắc phục lợi nhuận sau thuế âm

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn giải trình lộ trình và biện pháp khắc phục lợi nhuận sau thuế âm.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Công văn giải trình lộ trình và biện pháp khắc phục lợi nhuận sau thuế âm