Công văn báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Công văn báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty Công văn báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Công văn báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.