Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1. Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

2. Văn bản công bố thông tin và giải trình biến động sản xuất kinh doanh.