Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính quý I năm 2022.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1. Báo cáo tài chính quý I năm 2022.

2. Văn bản công bố thông tin và giải trình biến động sản xuất kinh doanh.