THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 – 2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 8 – 2022.

Vị trí : QC, QS Dự án Trạm Bơm Nước Sapa, Thị Trấn Sapa, Lào Cai.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

Thông báo tuyển dụng QC, QS.