THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 10 -2022.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 10 -2022.

Vị trí : 01 Vị trí – Kỹ sư Cơ điện.

Vị trí : 01 Vị trí – Nhân viên An toàn Lao động.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây.

  1. Kỹ sư Cơ điện.
  2. Nhân viên An toàn Lao động.