Thông báo thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin và Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông báo thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin và Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 –VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin và Nghị quyết của HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Như Quyên – Trưởng Phòng Hành chính Nhân Sự.

Nội dung thông báo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo thay đổi nhân sự.
  2. Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.
  3. Giấy ủy quyền công bố thông tin.
  4. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nghiệm người phụ trách quản trị công ty.