Công văn đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/3/2023 đã được điều chỉnh lại.

Công văn đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/3/2023 đã được điều chỉnh lại.

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/3/2023 của HĐQT về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 đính kèm Nghị quyết HĐQT 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/3/2023 của HĐQT đã được điều chỉnh.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Công văn đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/3/2023 của HĐQT về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023
  2. Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết HĐQT số 24/2023/NQ/VC9 -HĐQT ngày 12/01/2023

Trân trọng!