Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty.

Chi tiết nội dung nghị quyết xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc ông Nguyễn Hòa Bình
  2. Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc ông Nguyễn Ngọc Ánh
  3. Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc ông Vũ Đức Cường

Trân trọng./.