Nghị quyết HĐQT công ty về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Nghị quyết HĐQT công ty về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết HĐQT công ty về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Nghị quyết HĐQT công ty về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Trân trọng!