Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Nội dung chi tiết đính kèm dưới đây:

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Trân trọng./.