DỰ ÁN TRẠM LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN VÀ ĐƯỜNG ỐNG CẤP HƠI CHO CÔNG TY TOP TEXTILES THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG