Dự án Nhà máy sản xuất Gang thép, Hòa Phát, Dung Quất GĐ2