Công văn của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Công văn của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại file đính kèm dưới đây:

  1. Công văn của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần xây dựng số 9 -VC9

Trân trọng!