Công văn công bố về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Công văn công bố về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước    
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội    
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn công bố về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Công văn công bố về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trân trọng!