Công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Công văn công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Công văn công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9

Trân trọng!.