Công bố Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 của ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên độc lập HĐQT

Công bố Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 của ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên độc lập HĐQT

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước    
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội    
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 của ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại file đính kèm dưới đây:

  1. Đơn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của công Nguyễn Hải Hà và ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Trân trọng!