Công bố Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 của ông Nguyễn Đại Thụ – Thành viên HĐQT độc lập

Công bố Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 của ông Nguyễn Đại Thụ – Thành viên HĐQT độc lập

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước    
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội    
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 của ông Nguyễn Đại Thụ – Thành viên hội đồng quản trị độc lập

Nội dung chi tiết xin mời xem tại file đính kèm dưới đây:

  1. Đơn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của công Nguyễn Đại Thụ

Trân trọng!