Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 .

Chi tiết nội dung Báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

Trân trọng!