BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 SAU KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 SAU KIỂM TOÁN

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán.